ENCYKLOPEDIA WIEDZY O PRASIE MALANKA PDF

Barbara Kalamacka and Larek Burczyk, “Kilka uwag o prasie jako informatorze i w Polsce Ludowej,” in Encyklopedia Wiedzy 0 Prasie, Iulian Maślanka, ed. Wikipedia:Dzień Nowego Artykułu/szablony Z Wikipedii, wolnej encyklopedii .. hasło z konkretnej dziedziny wiedzy, kliknij w “dopisz propozycje” w tabeli. ( ) – geograf Henryk Musiałowicz – artysta Jan Maślanka – emerytowany płk. niekwalifikowana Wniosek o ściganie wolność prasy Wydobywanie mienia z . Julian Maślanka (red), Encyklopedia wiedzy o prasie, Ossolineum, Wrocław s. Majstrak Bartosz. Wolańczyk Wojciech. Redaktor.

Author: Sahn Merr
Country: Norway
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 12 April 2007
Pages: 411
PDF File Size: 15.5 Mb
ePub File Size: 5.13 Mb
ISBN: 591-8-76724-237-2
Downloads: 8186
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardagor

This paper reviews the most important Polish newspapers and lists their publishers and editors from to as well as the research and resources available in this domain.

Struktura i funkcjnowanie redakcji prasowej by Wojtek Wolan on Prezi

The main body of the paper consists of historical narrative containing 9 sections: Polish newspapers until ; 2. Polish newspapers ; 3. Newspapers published in the Kingdom of Poland and in the area of Russian partition —; 4. Newspapers of Kingdom of Poland and Lithuanian-Russian lands ; 5. Newspapers of Kingdom of Poland and Russian partition ; 6. Newspapers published in Galicja ; 8. Newspapers published in Galicja ; 9. Polish newspapers in Prussia partition this chapter contains sections devoted to the press of following regions: A total of publications has been analyzed.

  ARTHUR SCHOPENHAUER EL ARTE DE INSULTAR PDF

The highest number of newspapers had been published in Warszawa 46 titles and major cities: The analysis of state of research in area under discussion is limited to enumerating the most important publications in footnotes.

Encyklopedia wiedzy o prasie

The final part describes the current state of bibliographical information centralized directories, bibliographies of titles and bibliographies of content and availability of Polish newspapers in libraries, including microfilms and digital resources. Encyklopedia wiedzy o prasie. Dzieje prasy polskiej, Warszawa, Prasa, radio i telewizja w Polsce. Kalendarium polskiej prasy, encyklpoedia i telewizji.

Stanisław Sedlaczek

Issue 2, Warszawa Zarys bibliograficzno—historyczny, Warszawa Prasa polska w rewolucjiWarszawa Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w I Prasa warszawskaWarszawa Zarys monograficzny, Warszawa Szkice z XIX wieku, Warszawa Bibliografia prasy polskiejWarszawa, Mapanka warszawska w okresie pozytywizmuWarszawa Prasa warszawska w latachWarszawa Przyczynek do historii literatury ojczystejWarszawa Publicystyka okresu pozytywizmu Warszawscy “Pustelnicy” i “Bywalscy”.

Indeks biograficzny, Kielce Kraszewskiego, Warszawap. Publicysta – redaktor – teoretyk prasy, Warszawa Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej Prasa Galicji w dobie autonomicznejWarszawa Prasa lwowska w latach Prasa krakowska z lat Dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny Nie tylko krew na pierwszej stronie. Prasa polska na Warmii i MazurachOlsztyn Karol Miarka jako redaktor “Katolika”.

  KEBRA FETHA PDF

Centralny katalog czasopism polskich [].

Bibliografia prasy polskiejWarszawa Bibliografia czasopism warszawskich Katalog czasopism lubelskich, Lublin Prasa Kielecczyzny w latach Prasa socjalistyczna w Polsce Katalog czasopism polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Bibliografia polska XIX stulecia. Nekrologi “Kuriera Warszawskiego” The major Polish newspapers published until the beginning of the First World War in context of heritage preservation characteristics, research, resources. Check full metadata for this record.

Downloads per month over past year. Information sources, supports, channels.